Monday, July 30, 2012

एक अविस्मरणीय मैफल

काल हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीतातील 'खमाज' थाटावरील कार्यक्रमात पं संजीव अभ्यंकर यांचे गाणे झाले. संजीवदादांनी सुरूवातीस 'रागेश्री' व नंतर 'देस' पेश केला. त्यांनी गाण्याची सांगता 'खमाज-बहार' या रागातील दृत बंदीशीने केली. त्या गाण्यातून रसिकांना नेहेमीप्रमाणेच उत्तुंग कलाकृतीचा नमूना ऐकण्यास मिळाला पण त्यापेक्षाही जास्त मी आनंदात होतो ते दादांना साथ करण्याची संधी मिळाली म्हणून! हे काही फोटोज.
तुमचा,
केदार


Sunday, July 29, 2012

संसार

कधी म्हणतेस... "घरातलं तेल संपलंय, साखर संपलीय, तांदूळ संपलेत..."
मी येतो घेऊन वाण्याच्या दुकानातून... नेहमीसारखं...
संसारासाठी नाहीतरी यांची गरज असतेच...

पण आज अकस्मात म्हणालीस...
"समजूतदारपणा संपलाय, गोडवा संपलाय, विश्वास तेलासारखा सांडून गेलाय...
सांडलेलं तेल हातानी निपटून घेत भरलं तरी त्याचा काय उपयोग?"

अन् मी म्हणालो...
"काही नाही तर त्या तेलाची एक पणतीच लाव घरात...
तोवर मी बघतो बाकीच्या सामानाचं..."

(संसारासाठी खरंतरं याचीच गरज जास्त असते)

तुमचा,
केदार
२८-जुलै-२०१२

Monday, July 16, 2012