Saturday, December 6, 2008

असचं वाटलं म्हणुन|

मित्रांनो,

मी खरतरं चारोळी वगैरे करत नाही. पण अचानक ही काल सुचली. इथे देत आहे.

उजेडापेक्षा अंधारातच मला जास्त बरं वाटतं
लपवून ठेवलेलं पाणी तिथे सहज डोळ्यात साठतं
मग काही थेंब सांडतात आणि काही मी टिपून घेतो
काहींना परत पाठवून मला पुन्हा उजेडात नेतो

केदार

1 comment:

Nik's said...

केदार डोळ्यात पानी आणलेस रे !