Wednesday, October 26, 2011

दिवाळी म्हणजे...दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा उत्सव!
दिवाळी म्हणजे चैतन्य!
दिवाळी म्हणजे आनंद!
दिवाळी म्हणजे आरास!
दिवाळी म्हणजे दारापुढील रंगीत रांगोळी!
दिवाळी म्हणजे दिव्यांची माळ!
दिवाळी म्हणजे आकाशकंदील!
दिवाळी म्हणजे अभ्यंग स्नान!
दिवाळी म्हणजे नवे कपडे!
दिवाळी म्हणजे फटाके!
दिवाळी म्हणजे स्नेहभोजन!
दिवाळी म्हणजे फराळ!
दिवाळी म्हणजे...
दिवाळी म्हणजे नरकासूराचा कृष्णाने वध केला तो क्षण!
दिवाळी म्हणजे अंधार उजळून टाकणारा तेज:कण!
दिवाळी म्हणजे प्रकाशसण! दिवाळी म्हणजे प्रकाशसण!

सार्‍यांना या प्रकाशसणाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!

ही दिवाळी तुम्हा-आम्हा सर्वांना आनंदाची, आरोग्याची, सुखाची, समाधानाची, शांतीची, समृध्दीची, भरभराटीची जावो!
स्नेह आहेच...तो वृध्दींगत होवो!

तुमचा,
केदार

No comments: